เส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น


แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท อานันทนยนต์จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.3/2566
วันเริ่มต้นประกอบการ: 26 พฤศจิกายน 2565
วันสิ้นสุดประกอบการ: 25 พฤศจิกายน 2572

สายที่ 2
บ้านโคกฟันโปง-บ้านโคกน้อย

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโคกฟันโปง ไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านหัวทุ่ง บ้านคำไฮ ถึงบ้านศรีฐาน ไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ถึงศาลหลักเมือง แยกซ้ายไปตามถนนเทพารักษ์ แยกขวาไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนชวนชื่น แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น บ้านบะขาม บ้านหนองใหญ่ถึงทางแยกไปบ้านพระคือ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านพระคือ บ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองแสง ไปสุดทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโคกน้อย

ช่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูกังสดาล)-บ้านโคกน้อย

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูกังสดาล) ไปตามถนนกัลปพฤกษ์ ถึงบ้านศรีฐาน ไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ถึงศาลหลักเมือง แยกซ้ายไปตามถนนเทพารักษ์ แยกขวาไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนชวนชื่น แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙ ผ่านโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น บ้านบะขาม บ้านหนองใหญ่ ถึงทางแยกไปบ้านพระคือ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านพระคือ บ้านหนองโพธิ์ บ้านหนองแสง ไปสุดทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโคกน้อย

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท อานันทนยนต์จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.1/2561
วันเริ่มต้นประกอบการ: 9 มกราคม พ.ศ.2562
วันสิ้นสุดประกอบการ: 8 มกราคม พ.ศ.2569

สายที่ 3
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3-บ้านพรหมนิมิตร

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ไปตามถนนเลี่ยงเมือง แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี ถึงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แยกซ้ายไปตามถนนรถไฟ ถึงสถานีรถไฟขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนประชาสำราญ แยกซ้ายไปตามถนนศรีจันทร์ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกขวาไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น บ้านบะขาม บ้านหนองใหญ่ บ้านท่าหิน ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านพรหมนิมิตร

ช่วงห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี-บ้านพรหมนิมิตร

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ไปตามถนนมิตรภาพ แยกขวาไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น บ้านบะขาม บ้านหนองใหญ่ บ้านท่าหิน ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านพรหมนิมิตร

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท เทพนครขอนแก่นเดินรถจำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.4/2560
วันเริ่มต้นประกอบการ: 1 สิงหาคม พ.ศ.2560
วันสิ้นสุดประกอบการ: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2567

สายที่ 4
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3-บ้านหนองน้ำเกลี้ยง

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ไปตามถนนเลี่ยงเมือง แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านสนามม้าจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี ผ่านโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านโรงพยาบาลศรีนครินทร์ บ้านสำราญ บ้านเพี้ยฟาน ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง บ้านหนองน้ำเกลี้ยง

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท เทพนครขอนแก่นเดินรถจำกัด
เลขที่ใบอนุญาต:ขก. 5/2560
วันเริ่มต้นประกอบการ: 1 สิงหาคม พ.ศ.2560
วันสิ้นสุดประกอบการ: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2567

สายที่ 5
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3-บ้านหนองน้ำเกลี้ยง

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดหนองไผ่ล้อม ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ตรงไปตามถนนมะลิวัลย์ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านทุ่ม

ช่วงตลาดหนองไผ่ล้อม-กรมทหารราบที่ 8

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดหนองไผ่ล้อม ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ตรงไปตามถนนมะลิวัลย์ ถึงแยกไปกรมทหารราบที่ 8 แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางกรมทหารราบที่ 8

ช่วงตลาดหนองไผ่ล้อม-บ้านเป็ด

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดหนองไผ่ล้อม ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ตรงไปตามถนนมะลิวัลย์ ถึงแยกไปบ้านเป็ด แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านเป็ด

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท เทพนครขอนแก่นเดินรถจำกัด
เลขที่ใบอนุญาต:ขก. 5/2560
วันเริ่มต้นประกอบการ: 1 สิงหาคม พ.ศ.2560
วันสิ้นสุดประกอบการ: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2567

สายที่ 6
ตลาดสดเทศบาล 1-บ้านเหล่านกชุม

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท เทพพนมขนส่ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.3/2562
วันเริ่มต้นประกอบการ: 3 สิงหาคม พ.ศ.2562
วันสิ้นสุดประกอบการ: 2 สิงหาคม พ.ศ.2569

รายละเอียดเส้นทาง

เส้นทางหลัก
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณตลาดสดเทศบาล 1 ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกขวาไปตามถนนประชาสำราญ แยกซ้ายไปตามถนนศรีจันทร์ แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านบ้านกุดกว้าง บ้านท่าพระ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 ผ่านศูนย์วิจัยเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงบ้านหนองหญ้าแพรก แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านท่าแร่ บ้านโนนเขวา ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านเหล่านกชุม

ช่วงตลาดสดเทศบาล 1-บ้านหนองใคร่นุ่น-บ้านท่าแร่

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณตลาดสดเทศบาล 1 ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกขวาไปตามถนนประชาสำราญ แยกซ้ายไปตามถนนศรีจันทร์ แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านบ้านกุดกว้าง บ้านท่าพระ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 ถึงศูนย์วิจัยเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านวังหิน บ้านสวนมอญ บ้านหนองใคร่นุ่น บ้านหนองโข่ย บ้านดอนหัน บ้านดอนแดง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านท่าแร่

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท ขอนแก่นชัยโย จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.1/2560
วันเริ่มต้นประกอบการ: 1 สิงหาคม พ.ศ.2561
วันสิ้นสุดประกอบการ: 1 กรกฎาคม พ.ศ.2568

สายที่ 8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สามเหลี่ยม)-บ้านดอนบม

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูด้านทิศใต้) ไปตามถนนมะลิวัลย์ ถึงสี่แยกมิตรภาพ ไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกซ้ายไปตามถนนริมบึงแก่นนคร ผ่านบ้านตูม ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านดอนบม

ช่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่น-หมู่บ้านการเคหะขอนแก่น

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูด้านทิศใต้) ไปตามถนนมะลิวัลย์ ถึงสี่แยกมิตรภาพ ไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง ถึงหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น แยกซ้ายไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น

ช่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่น-หมู่บ้านเกษมทรัพย์

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูด้านทิศใต้) ไปตามถนนมะลิวัลย์ถึงสี่แยกมิตรภาพ ไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง ผ่านหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น ถึงทางแยกตะดถนนเลี่ยงเมือง แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมือง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหมู่บ้านเกษมทรัพย์

ช่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูกังสดาล)-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูกังสดาล) ไปตามถนนกัลปพฤกษ์ ผ่านวัดป่าอดุลยาราม ผ่านหอประชุมกาญจนาภิเษก เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมะลิวัลย์ ถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ ไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง ผ่านหมู่บ้านเคหะขอนแก่น ถึงถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวาไปตามถนนเลี่ยงเมือง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท ขอนแก่นชัยโย จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.1/2560
วันเริ่มต้นประกอบการ: 1 สิงหาคม พ.ศ.2561
วันสิ้นสุดประกอบการ: 1 กรกฎาคม พ.ศ.2568

สายที่ 9
บ้านสามเหลี่ยม-บ้านสะอาด

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านสามเหลี่ยม ไปตามถนนศิลปสนิท แยกซ้ายไปตามถนนมะลิวัลย์ ตรงไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านกอก บ้านโจด ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านสะอาด

ช่วงวงกลมบ้านสะอาด-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น(วงกลมวนขวา)

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูด้านทิศใต้) ไปตามถนนมะลิวัลย์ ถึงสี่แยกมิตรภาพ ไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง ถึงหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น แยกซ้ายไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหมู่บ้านการเคหะขอนแก่น

ช่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่น-หมู่บ้านเกษมทรัพย์

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านสะอาด ไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านโจด บ้านกอก โรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี แยกขวาไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทแล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านสะอาด

ช่วงบ้านสามเหลี่ยม-หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ(บ้านเป็ด)

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านสามเหลี่ยม ไปตามถนนศิลปสนิท แยกซ้ายไปตามถนนมะลิวัลย์ ตรงไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตาม ถนนเหล่านาดี แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงโรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านศิริพร หมู่บ้านราชพฤกษ์ ถึงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านหมู่บ้านรัตนธานี แยกซ้ายไปตามถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านกอก - เหล่านาดี ถึงบ้านโจด แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหมู่บ้านเคหะแห่งชาติ(บ้านเป็ด)

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท ขอนแก่นชัยโย จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.2/2560
วันเริ่มต้นประกอบการ: 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
วันสิ้นสุดประกอบการ: 20 สิงหาคม พ.ศ.2567

สายที่ 10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-สนามม้าจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเส้นทาง

เส้นทางหลัก
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูด้านทิศใต้) ไปตามถนนมะลิวัลย์ ถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนบ้านบะขาม ผ่านบ้านบะขาม แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านโรงพยาบาลขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนหลังเมือง แยกซ้ายไปตามถนนอำมาตย์ แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี ผ่านโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณสนามม้าจังหวัดขอนแก่น

ช่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่น-ถนนชาตะผดุง-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูด้านทิศใต้) ไปตามถนนมะลิวัลย์ ถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนชาตะผดุง แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านโรงพยาบาลขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนหลังเมือง แยกซ้ายไปตามถนนอำมาตย์ แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี ผ่านโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านสนามม้าจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนเลี่ยงเมือง ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: สหกรณ์ บริการขอนแก่น จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.4/2564
วันเริ่มต้นประกอบการ: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564
วันสิ้นสุดประกอบการ: 11 กรกฎาคม พ.ศ.2571

สายที่ 11
บ้านโนนสวรรค์-บ้านขามเจริญ-ถนนมะลิวัลย์(กม.8)

รายละเอียดเส้นทาง

เส้นทางหลัก
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโนนสวรรค์ ผ่านโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ แยกขวาไปตามถนนประชาสโมสร แยกซ้ายไปตามถนนหลังเมือง แยกขวาไปตามถนนอำมาตย์ แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ แยกซ้ายไปไปตามถนนดรุณสำราญ ตรงไปตามถนนรถไฟ แยกขวาไปตามถนนบ้านกอก แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี ผ่านบ้านขามเจริญ บ้านหนองขาม ถึงบ้านสะอาด แยกขวาไปตามถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ผ่านทางแยกบ้านหนองโจด ทางแยกบ้านโคกฟันโปง โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางถนนมะลิวัลย์(กม.8)

ช่วงบ้านโนนสวรรค์-สนามม้าจังหวัดขอนแก่น-บ้านสะอาด

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโนนสวรรค์ ผ่านโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ แยกขวาไปตามถนนประชาสโมสร แยกซ้ายไปตามถนนหลังเมือง แยกขวาไปตามถนนอำมาตย์ แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ แยกซ้ายไปไปตามถนนดรุณสำราญ ตรงไปตามถนนรถไฟ แยกขวาไปตามถนนบ้านกอก แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านสนามม้าจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านสะอาด

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท เทพพนมขนส่ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.1/2566
วันเริ่มต้นประกอบการ: 12 มิถุนายน 2566
วันสิ้นสุดประกอบการ: 11 มิถุนายน 2566

สายที่ 12
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น-โรงเรียนท่าพระวิทยายน

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ไปตามถนนกสิกรทุ่งสร้าง แยกขวาไปตามถนนศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนหน้าศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนรื่นรมย์ ถึงสถานีรถไฟขอนแก่น แยกซ้ายไปตามถนนรถไฟ แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมือง แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2(เดิม) แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านบ้านกุดกว้าง บ้านท่าพระ ถึงบ้านหนองบัวดีหมี แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหน้าโรงเรียนท่าพระวิทยายน

ช่วงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ไปตามถนนกสิกรทุ่งสร้าง แยกขวาไปตามถนนศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนหน้าศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนรื่นรมย์ ถึงสถานีรถไฟขอนแก่น แยกซ้ายไปตามถนนรถไฟ แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ถึงบ้านกุดกว้าง กลับรถไปตามถนนถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมือง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท สุวรรณพงษ์ขนส่ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต:ขก. 3/2560
วันเริ่มต้นประกอบการ: 21 สิงหาคม พ.ศ.2559
วันสิ้นสุดประกอบการ: 20 สิงหาคม พ.ศ.2566

สายที่ 13
หมู่บ้านน้อยนิเวศน์-บ้านสว่างมรรคา

รายละเอียดเส้นทาง

เส้นทางหลัก
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหมู่บ้านน้อยนิเวศน์ ไปตามถนนหมอชาญอุทิศ แยกขวาไปตามถนนศิลปสนิท แยกซ้ายไปตามซอยประสานมิตร แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนพิมพสุต แยกซ้ายไปตามถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายไปตามถนนศรีจันทร์ แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนวุฒาราม แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนนิกรสำราญ ตรงไปตามถนนริมบึงแก่นนคร (ด้านทิศตะวันออก) ผ่านหมู่บ้านพิมานชล 2 ไปตามถนนศรีธาตุ ถึงบ้านตูม แยกซ้ายไปตามถนนเทพดำเนิน ผ่านโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น แยกซ้ายไปตามถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก แล้วกลับตามเส้นทางเดิม แบกซ้ายไปตามถนนวิเวกธรรม ถึงบ้านดอนบม ผ่านวัดท่าราชไชยศรี ไปตามถนนโยธาธิการขอนแก่น 2005 ผ่านบ้านดอนน้อย บ้านดอนแดง บ้านดอนหัน ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านสว่างมรรคา

ช่วงโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา-วัดหนองแวง-หมู่บ้านพิมานชล 2

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ไปตามซอยนิรมล ซอยประสานมิตร แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนพิมพสุต แยกซ้ายไปตามถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายไปตามถนนศรีจันทร์ แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกซ้ายไปตามถนนนิกรสำราญ แยกขวาไปตามถนนริมบึงแก่นนคร(ด้านทิศตะวันตก) ผ่านวัดหนองแวง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหมู่บ้านพิมานชล 2

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท ชมรมผู้ประกอบการขนส่งขอนแก่น จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.2/2561
วันเริ่มต้นประกอบการ: 23 สิงหาคม พ.ศ.2561
วันสิ้นสุดประกอบการ: 22 สิงหาคม พ.ศ.2568

สายที่ 14
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประตูมอดินแดง)-บ้านโนนตุ่น

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูมอดินแดง) ไปตามทางถนนมิตรภาพ ผ่านโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กองกำกับการ 4 กองตำรวจทางหลวง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แยกซ้ายไปตามถนนบ้านกอก แยกซ้ายตามถนนรถไฟ แล้วไปตามถนนดรุณสำราญ แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนรื่นรมย์ แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2(เดิม) ผ่านหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมือง ถึงหมู่บ้านเกษมทรัพย์กรีนวิลเลจ แล้วย้อนกลับตามเส้นทางเดิม แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2(เดิม) ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโนนตุ่น

ช่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูมอดินแดง)-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูมอดินแดง) ไปตามทางถนนมิตรภาพ ผ่านโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กองกำกับการ 4 กองตำรวจทางหลวง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สนามม้าจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนเลี่ยงเมือง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

ช่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูกังสดาล)-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูกังสดาล) ไปตามถนนกัลปพฤกษ์ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านกองกำกับการ 4 กองตำรวจทางหลวง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: สหกรณ์ บริการขอนแก่น จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.4/2562
วันเริ่มต้นประกอบการ: 30 ตุลาคม พ.ศ.2561
วันสิ้นสุดประกอบการ: 29 ตุลาคม พ.ศ.2568

สายที่ 16
บ้านโนนทัน-วัดป่าอดุลยาราม

รายละเอียดเส้นทาง

เส้นทางหลัก
เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโนนทันไปตามถนนฉิมพลี แยกซ้ายไปตามซอยนิ่มนวล แยกขวาไปตามถนนโพธิสาร แยกซ้ายไปตามซอยมิตรผดุง แยกซ้ายไปตามถนนชาตะผดุง แยกซ้ายไปตามถนนศรีจันทร์ แยกซ้ายไปตามถนนอนามัย แยกขวาไปตามถนนชวนชื่น แยกขวาไปตามถนนรอบเมือง แยกซ้ายไปตามถนนชีท่าขอน แยกซ้ายไปตามถนนหลังเมือง แยกขวาไปตามถนนชวนชื่น แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกซ้ายไปตามถนนอำมาตย์ แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายไปตามถนนหลังศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ แยกขวาไปตามซอยเทพผาสุข แยกขวาไปตามซอยศรีมารัตน์ แยกขวาไปตามซอยสามารถ แล้วไปตามซอยมิตรภาพ ซอย 14 ผ่านบึงหนองแวง แยกซ้ายไปตามซอยวัดป่า แยกซ้ายไปตามซอยสุขสมบูรณ์ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณวัดป่าอดุลยาราม

ช่วงบ้านโนนทัน-บ้านหนองแวง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโนนทันไปตามถนนฉิมพลี แยกซ้ายไปตามซอยตะวันออกวัดโพธิ์ ตรงไปตามถนนอนามัย แยกซ้ายไปตามถนนชวนชื่น แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกซ้ายไปตามถนนอำมาตย์ แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายไปตามถนนหลังศูนย์ราชการ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามซอยสวัสดี แล้วไปตามซอยมิตรภาพซอย 14 ผ่านบึงหนองแวง ตรงไปตามถนนเสรีสัมพันธ์ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านหนองแวง

ช่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูกังสดาล) - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

ช่วงหมู่บ้านกันยารัตน์-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณหมู่บ้านกัลยารัตน์ ไปตามถนนชัยพฤกษ์ แยกขวาไปตามถนนชาตะผดุง แยกซ้ายไปตามถนนศรีจันทร์ แยกซ้ายไปตามถนนอนามัย แยกขวาไปตามชีท่าขอน แยกซ้ายไปตามถนนหลังเมือง แยกขวาไปตามถนนชวนชื่น แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกซ้ายไปตามถนนอำมาตย์ แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนเทพารักษ์ แยกซ้ายไปตามถนนหลังศูนย์ราชการ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามซอยมิตรภาพ 14 ผ่านโรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น บึงหนองแวง ตรงไปตามถนนเสรีสัมพันธ์ ผ่านบ้านหนองแวง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท รัตนจิตขอนแก่นเดินรถ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.2/2562
วันเริ่มต้นประกอบการ: 13 มีนาคม พ.ศ.2562
วันสิ้นสุดประกอบการ: 12 มีนาคม พ.ศ.2569

สายที่ 17
บ้านโนนทัน-บ้านโคกท่า

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโนนทัน ไปตามถนนโพธิสาร แยกขวาไปตามถนนรอบบึงแก่นนคร ตรงไปตามถนนนิกรสำราญ แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนชีท่าขอน แยกซ้ายไปตามถนนหลังเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนหน้าศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนหลังเมือง แยกขวาไปตามถนนศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนกสิกรทุ่งสร้าง ถึงค่ายศรีพัชรินทร์ ตรงไปตามทางหลวงชนบท ผ่านโรงเรียนขามแก่นนคร บ้านเกสร บ้านโกทา บ้านหนองหิน บ้านบึง บ้านห้วยชัน ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโคกท่า

ช่วงสนามม้าจังหวัดขอนแก่น-บ้านศิลา

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบริเวณสนามม้าจังหวัดขอนแก่น ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี แยกซ้ายไปตามถนนรถไฟ ถึงสถานีรถไปขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนชวนชื่น แยกขวาไปตามถนนหลังเมือง ถึงวัดศรีนวล แยกซ้ายไปตามถนนพิมพสุต แยกขวาไปตามถนนหลังเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปถนนหน้าศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนหลังเมือง แยกขวาไปตามถนนศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนกสิกรทุ่งสร้าง ถึงค่ายศรีพัชรินทร์ ตรงไปตามทางหลวงชนบท ผ่านโรงเรียนขามแก่นนคร บ้านเกสรบ้านโกทา ถึงบ้านหนองหิน แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านศิลา

ช่วงโนนทัน-บ้านพัชรียา

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโนนทัน ไปตามถนนโพธิสาร แยกขวาไปตามถนนรอบบึงแก่นนคร ตรงไปตามถนนนิกรสำราญ แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนชีท่าขอน แยกซ้ายไปตามถนนหลังเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนหน้าศูนย์ราชการ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น แยกซ้ายไปตามถนนกสิกรทุ่งสร้าง ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ค่ายศรีพัชรินทร์ ถึงทางแยกเข้าชุมชนบ้านคอนสวรรค์ แยกซ้ายไปตามถนนชุมชนบ้านดอนสวรรค์ ผ่านชุมชนบ้านคอนสวรรค์ หมู่บ้านพิมานบุรีเกสร หมู่บ้านฉัตรเพชร ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหมู่บ้านพัชรียา

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัทอานันทนยนต์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.2/2555
วันเริ่มต้นประกอบการ: -
วันสิ้นสุดประกอบการ: อยู่ระหว่างต่อประกอบการ

สายที่ 18
บ้านดงพอง-สถานีรถไฟขอนแก่น

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานีรถไฟขอนแก่น ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนชวนชื่น แยกซ้ายไปตามถนนรอบเมือง แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านบ้านแอวมอง ถึงสามแยกบ้านสงเปือย แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านสงเปือย ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านดงพอง

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท เทพนครขอนแก่นเดินรถ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.1/2563
วันเริ่มต้นประกอบการ: 3 ธันวาคม พ.ศ.2562
วันสิ้นสุดประกอบการ: 2 ธันวาคม พ.ศ.2569

สายที่ 19
ตลาดหนองไผ่ล้อม-บ้านโนนเรือง

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดหนองไผ่ล้อม ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง ซอย 19 แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท(รพช.สายบ้านโนนม่วง-บ้านโคกสูงใหญ่) ผ่านบ้านโนนม่วง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโนนเรือง

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท เทพนครขอนแก่นเดินรถจำกัด จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.2/2563
วันเริ่มต้นประกอบการ: 26 เมษายน พ.ศ.2563
วันสิ้นสุดประกอบการ: 25 เมษายน พ.ศ.2570

สายที่ 20
ตลาดหนองไผ่ล้อม-บ้านกลางฮุง

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดหนองไผ่ล้อม ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง ซอย 19 แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสรผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข รพช.ขก.3079 ถึงบ้านโคกนางาม แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ถึงบ้านหนองค้า แยกขวาไปตามถนนคันคลองชลประทานฝั่งขวา ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านกางฮุง

ช่วงตลาดหนองไผ่ล้อม-บ้านหนองไผ่

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดหนองไผ่ล้อม ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง ซอย 19 แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ถึงศูนย์ปฎิบัติ รพช. แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านหนองไผ่

ช่วงตลาดหนองไผ่ล้อม-บ้านหนองกุง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดหนองไผ่ล้อม ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง ซอย 19 แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านหนองกุง

ช่วงตลาดหนองไผ่ล้อม-บ้านอัมพวัน

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดหนองไผ่ล้อม ไปตามถนนรื่นรมย์ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข รพช.ขก.3079 ผ่านบ้านโคกนางาม ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านอัมพวัน

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท โนนทันศิลาเดินรถ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.4/2563
วันเริ่มต้นประกอบการ: 20 ธันวาคม พ.ศ.2563
วันสิ้นสุดประกอบการ: 19 ธันวาคม พ.ศ.2570

สายที่ 21
บ้านโนนเขวา-บ้านดอนยาง

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านโนนเขวาไปตามทางหลวงชนบทผ่านบ้านเหล่านกชุม ถึงบ้านผือ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท(รพช.หมายเลข ขก.3001) ถึงบ้านโนนทัน ไปตามถนนโพธิสาร ถนนนิกรสำราญ แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกขวาไปตามถนนหลังศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนกสิกรทุ่งสร้าง ถึงบ้านดอนหญ้านาง แยกขวาไปตามถนนราษฎร์คนึง ถึงบ้านโนนชัย แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านดอนยาง

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท อานันทนยนต์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.3/2563
วันเริ่มต้นประกอบการ: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
วันสิ้นสุดประกอบการ: 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2571

สายที่ 22
บ้านหนองไฮ-บ้านดอนหญ้านาง

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านหนองไฮ ไปตามซอยศรีจันทร์ 39 แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร แยกซ้ายไปตามถนนเข้าบ้านมะขาม แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ แยกซ้ายไปตามถนนกลางเมือง แยกขวาไปตามถนนชวนชื่น แยกขวาไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แยกขวาไปตามถนนเทพารักษ์ แยกขวาไปตามถนนหน้าศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามถนนหลังเมือง แยกซ้ายไปตามถนนศูนย์ราชการ แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง ผ่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น แยกซ้ายไปตามถนนหลังศูนย์ราชการ แยกขวาไปตามซอยหลังศูนย์ราชการ 14 แยกขวาไปตามซอยหลังศูนย์ราชการ แยกซ้ายไปตามซอยทุ่งทอง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านดอนหญ้านาง

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท เทพพนมขนส่ง จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.3/2564
วันเริ่มต้นประกอบการ: 26 ตุลาคม พ.ศ.2564
วันสิ้นสุดประกอบการ: 25 ตุลาคม พ.ศ.2571

สายที่ 23
ตลาดสดเทศบาล 1-บ้านห้วยเตย

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดสดเทศบาล 1 ตรงไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนรื่นจิตร แยกขวาไปตามถนนศรีนวล ตรงไปตามถนนริมบึง แยกขวาไปตามถนนข้างวัดหนองแวง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 2(เดิม) ผ่านหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติขอนแก่น บ้านโนนตุ่น ถึงบ้านกุดกว้าง แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านท่าพระเนาว์ ถึงบ้านท่าพระ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 ถึงทางแยกไปโรงเรียนท่าพระวิทยายนไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านห้วยเตย

ช่วงตลาดสดเทศบาล 1-บ้านโนนตุ่น-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดสดเทศบาล 1 ตรงไปตามถนนหน้าเมืองแยกซ้ายไปตามถนนรื่นจิตร แยกขวาไปตามถนนศรีนวล ตรงไปตามถนนริมบึง แยกขวาไปตามถนนข้างวัดหนองแวงแยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2(เดิม) ผ่านหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติขอนแก่น บ้านโนนตุ่น ถึงบ้านกุดกว้าง แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมือง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานนีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

ช่วงตลาดสดเทศบาล 1-โรงเรียนท่าพระวิทยายน

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาดสดเทศบาล 1 ตรงไปตามถนนหน้าเมือง แยกซ้ายไปตามถนนรื่นจิตร แยกขวาไปตามถนนศรีนวล ตรงไปตามถนนริมบึง แยกขวาไปตามถนนข้างวัดหนองแวงแยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2(เดิม) ผ่านหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติขอนแก่น บ้านโนนตุ่น ถึงบ้านกุดกว้าง แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านท่าพระเนาว์ ถึงบ้านท่าพระ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 ถึงทางแยกไปโรงเรียนท่าพระวิทยายน ไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางโรงเรียนท่าพระวิทยายน

ช่วงบ้านท่าพระ-โรงเรียนท่าพระวิทยายน-บ้านหนองโพธิ์

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านท่าพระ ไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 ถึงทางแยกไปโรงเรียนท่าพระวิทยายน แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านโรงเรียนท่าพระวิทยายน ถึงบ้านหนองบัวดีหมี ไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านหนองโพธิ์

กลับ

แผนที่เดินรถ

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต: ขก.2/2566
วันเริ่มต้นประกอบการ: 27 ตุลาคม 2566
วันสิ้นสุดประกอบการ: 26 ตุลาคม 2572

สายที่ 24
วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3-รอบเมือง

รายละเอียดเส้นทาง

เที่ยววนขวา
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 ไปตามถนนดำรงชัย แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านตลาดประตูน้ำ ตลาดต้นตาล ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี แยกขวาไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ถึงศาลหลักเมืองขอนแก่น แยกซ้ายไปตามถนนเทพารักษ์ แยกขวาไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนกัลยาณวัตร ห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่า ถึงโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก แยกซ้ายไปตามถนนนิกรสำราญ แยกขวาไปตามถนนรอบบึงแก่นนคร ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ขอนแก่น วัดพระธาตุอารามหลวง วัดกลาง แยกขวาไปถนนเหล่านาดี ผ่านโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

เที่ยววนซ้าย
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 ไปตามถนนดำรงชัย แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านตลาดประตูน้ำ แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี ผ่านโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง แยกซ้ายไปตามถนนรอบบึงแก่นนคร ผ่านวัดกลาง วัดธาตุพระอารามหลวง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ขอนแก่น แยกซ้ายไปตามถนนนิกรสำราญ ถึงโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง ผ่านห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่า โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 2 แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 แยกซ้ายไปตามถนนเทพารักษ์ ถึงศาลหลักเมืองขอนแก่น ไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตลาดต้นตาล ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3-สถานีรถไฟขอนแก่น-ท่าอากาศยานขอนแก่น

เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 ไปตามถนนดำรงชัย แยกซ้ายไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านตลาดประตูน้ำ แยกขวาไปตามถนนเหล่านาดี ผ่านโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง แยกซ้ายไปตามถนนรอบบึงแก่นนคร ผ่านวัดกลาง วัดธาตุพระอารามหลวง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ขอนแก่น แยกซ้ายไปตามถนนนิกรสำราญ ถึงโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก แยกขวาไปตามถนนกลางเมือง ผ่านห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่า โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 2 แยกซ้ายไปตามถนนประชาสโมสร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 แยกซ้ายไปตามถนนเทพารักษ์ ถึงศาลหลักเมืองขอนแก่น แยกซ้ายไปตามถนนศรีจันทร์ แยกขวาไปตามถนนประชาสำราญ แยกซ้ายไปตามถนนดรุณสำราญ ถึงสถานีรถไฟขอนแก่น กลับตามเส้นทางเดิม ถึงวงเวียนศาลหลักเมือง แยกซ้ายไปตามถนนประชาสำราญ แยกซ้ายไปตามถนนศรีจันทร์ ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ตรงไปตามถนนศรีจันทร์ แยกขวาไปตามถนนกัลปพฤกษ์ แยกซ้ายไปตามถนนมะลิวัลย์ ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ประตูสีฐาน) ผ่านสี่แยกค่ายสีหราชเดโชไชย แยกขวาไปตามทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางท่าอากาศยานขอนแก่น

กลับ